KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

KEDVES DIÁKOK!

Mint köztudott, 2016. január 1-jétől érettségi vizsga megkezésének feltétele lesz a közösségi szolgálat keretén belül 50 óra teljesítése. Az adott lehetőségek közül Ti választhatjátok ki, hogy milyen tevékenységet akartok végezni.

A HOGYAN tehát kötött, de a MIT rajtatok múlik .Ha a lehetőségek közül egyik sem tetszik vagy nem szimpatikus, lehetnek javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek.

A fontos az, hogy amit kitaláltok, eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanulóhelyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”(Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés

A törvény szerint tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) egészségügyi
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási, 
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi, 
f) polgári- és katasztrófavédelmi,
g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Ez az 50 órás "szolgálat" több projekt keretében és több év alatt teljesíthető,

Ahogy azt a bevezetőben is említésre került, a közösségi szolgálat formája és annak dokumentációja formához kötött