BEISKOLÁZÁS, FELVÉTELI

 

Amint az talán az eddigiekbőkl kiderült Iskolánk fő profilja az élsportolók oktatása- nevelése. Munkánkkal az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy a közoktatás formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló fiatalok életvitelével.
Pedagógiai munkánkat kis létszámú csoportokban végezzük, amelyek „hatékonyságáról” az iskola felvételi mutatószámai is megerősítést adnak. A nálunk végzett diákok 90-95 %-a felvételt nyert az általa első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe.
Iskolánk országos beiskolázású, tanulóink között több országos és nemzetközi bajnok található.

Elsősorban azokat a továbbtanulni kívánó fiataloka várjukt, akik a sportegyesületek különböző szakosztályaiban magas szinten sportolnak és a fent nevezett hármas egység összehangolása „nehézségekbe ütközik”.

 

Iskolánk nappali tagozatára, 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni.


A jelentkezési lapjukat hozzánk küldõ tanulók kötetlen felvételi beszélgetésen vesznek részt. A pontos idõpontról e-mailben értesítést küldünk.

Iskolánk részletes felvételi tájékoztatója innen letölthető.
A jelenkezési lap mellékleteként az alábbi két adatlap kitöltése is kötelező. Ezeket a jelentkezési laphoz kell csatolni.

A felvételiző diákoknak a felvételi lap mellé sportorvosi igazolást is mellékelniük kell.

 

Felsőbb évfolyamokba történő felvételről az iskola igazgatója dönt a létszámadatok és a tanuló tanulmányi eredményének figyelembevételével.
Érettségi tárgyakból, illetve idegen nyelvből minden esetben felmérésen (különbözeti) vizsgán kötelező részt vennie a hozzánk jelentkező diáknak.