VIZSGaidŐszak

Azoknak a taulóknak, akik tanulmányi kötelezettségeiknek -versenyek vagy az hosszabb edzőtáborok miatt nem tudtak eleget tenni -az év végi vizsgaidőszakban beszámolóra, jegy javításra van lehetősége. A beszámoló a szaktanárok döntése alapján lehet írásbeli, szóbeli, vagy a kettő együtt.

A vizsgákat általánosságban az alábbi időpontokban 9:30 – 15 óra között lehet letenni. Az ettől eltérőeket külön jelezzük:
Amennyiben a szorgalmi időszakban, illetve a fenti vizsgaidőszak alatt sem sikerül érvényes jeggyel lezárni a tantárgyat, alapos indokkal írásban kezdeményezhető az augusztusra történő halasztás (max 2 tárgy ból).        

Az írásbeli kérelem mellé az igazolás (verseny, orvosi, stb..) benyújtása is kötelező!

A vizsgák elmulasztása esetén a tanuló addig elért eredménye a mérvadó.

 

A vizsgaidőpontok elérhetők itt.