KÉPZÉSI FORMÁK

Az AAG képzési rendszerét két önálló szakaszra bontotta: a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó képzési célokkal, eltérő tanulási formákkal. A tanulók életkorának növekedésével nő az önállósodás foka, a szabadon választott tevékenységek aránya, de egyben nő a tanulók kötelessége, felelőssége. A különböző szakaszokban eltérő hosszúságú órákat tartunk, különböző a tanítási csoportok létszáma, eltérő a közösen feldolgozásra kerülő és az egyéni tanulást igénylő feladatok aránya.

 

Alapszakasz


A 9. valamint 10. évfolyamon alapozó jellegű képzést nyújtunk, mindenki számára elıírt tevékenységformák, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás formájában. Ebben az időszakban az ismeretanyagot tantárgyblokkokban epochális rendben tanítjuk. A tantárgyblokkokat egységes, minden tanuló számára azonos tanrendben tanítjuk, a személyre szóló differenciálás a csoporton belül történik.Az egyes blokkok önálló szaktudományos tárgyként, műveltségi területekben egyaránt megjelenhetnek, függően az adott téma jellegétől, a tanulók életkorától.

 

ÉrettsÉgi elŐkÉszÍtŐ szakasz

 

A 11. évfolyamtól kezdve az alapozó oktatást felváltja a differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzés.